Kompanija

Preduzeće  FIND DUKAFARM doo Leskovac je proizvođač visoko kvalitetnih dijetetskih suplemenata i predmeta opšte upotrebe.

 

Proizvodnja je organizovana na način da proces u kontinuitetu bude usklađen sa najsavremenijim standardima.

 

Proces proizvodnje podrazumeva upotrebu „state of the art“ opreme, sirovina, ambalaže i pomoćnog materijala.

 

Zadatak preduzeća je dugoročni  razvoj procesa i saradnja sa domaćom strukom u cilju ostvarenja strateške internacionalne konkurentske prednosti radi obezbeđenja uticaja na alokaciju maksimalnih sredstava u korist tehnologija za unapređenje zdravlja ljudi.

 

Jedan od glavnih faktora za ostvarenje postavljenog cilja je zajedništvo, saradnja i pružanje potpore domaćim subjektima u vremenu ubrzanog ukrupnjavanja na farmaceutskom tržištu . Mi smo uvereni u realizaciju i ispravnost navedenog cilja.